Expo

Team Expo gjennomfører premiereevents, lanseringskampanjer, samplingsaktiviteter, butikkaktiviteter, standbygging, kick-offs m.m. for en rekke kunder. Dette i tillegg til å utvikle egne messekonsepter. Med ViElskerBryllup.no og Expo Fredrikstad er vi også en av Østfolds største uavhengig aktør innenfor messer.

Borg Event gjør også konseptutvikling, rådgivning og prosjektledelse for kunder. Premiereevents kan være filmpremierer og releasefester. Lanseringskampanjer kan være markedskampanjer som rettes direkte inn mot ønsket målgruppe og som inneholder elementer som plakatering, e-postmarketing, konkurranser med partnere m.m.

Team Expo kan også bistå med å gjennomføre roadshows og events som typ promo og sommerturné. Turnéene kan gjerne være rettet mot målgruppen barn og barnefamilier.

Et knippe av våre EXPO prosjekter